Persoonsgegevens die NewGate Brands verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de websites en de daarop aangeboden diensten. 

NewGate Brands verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, apps, websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer wanneer je een aankoop bij ons hebt gedaan.
 • Het gebruik van onze social media kanalen

Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.newgatebrands.nl en websites/handelsmerken uitgedragen door NewGate Brands.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via [email protected]

Identiteit NewGate Brands

NewGate Brands, gevestigd aan Hoofdstraat 104, 3972 LD, te Driebergen, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 77754379. NewGate Brands is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy voorwaarden.

Uitgangspunten

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via newgatebrands.nl en websites/handelsmerken uitgedragen door NewGate Brands.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NewGate Brands verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • NewGate Brands analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • NewGate Brands volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Verwerking van de persoonsgegevens door NewGate Brands

Gegevens voor een optimale winkelbeleving

Wij willen jou graag helpen om tussen al onze artikelen te vinden wat je zoekt.

Allereerst zorgen we dat onze website goed werkt zodat jij optimaal kunt winkelen. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan NewGate Brands en/of een van haar handelsnamen jouw IP-adres, informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt.

We zorgen er ook voor dat NewGate Brands en/of een van haar handelsnamen zo relevant mogelijk is door onze winkel en websites af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Om dit te kunnen, verzamelen we je zoek-, klik en koopgedrag bij NewGate Brands en/of een van haar handelsnamen. Wij gebruiken deze gegevens voor het in kaart brengen van generieke klantpatronen, zodat we die op individueel niveau in kunnen zetten. Daarbij gaat het niet zozeer om de kennis over individuele klanten. Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij deze gegevens zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Als je hierover meer wilt weten en je voorkeur wilt aanpassen verwijzen we je naar je account.

Verbeteren van de winkelbeleving gebaseerd op algemene informatie en verkoopstatistieken

Wanneer je op NewGate Brands en/of een van haar handelsnamen een artikel bekijkt, zie je ook andere artikelen die we aanbevelen (bijvoorbeeld onder het kopje “Verder kijken” of “Anderen bekeken ook”). Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op het artikel of de categorie waar je op dat moment naar kijkt. Op basis van statistieken weten we dat klanten die dat artikel kochten, ook geïnteresseerd waren in de andere artikelen. Deze aanbevelingen zijn niet persoonlijk: iedereen die dat artikel bekijkt, ziet dezelfde aanbevelingen. Of we laten je op basis van je zoekopdracht zien wat andere gebruikers zochten. Deze vorm van het verbeteren van je winkelervaring zie je ook in een fysieke winkel. Zo staan artikelen van hetzelfde type of die bij elkaar horen meestal bij elkaar. En de verkoper weet ook wat populair is en wat andere klanten kochten toen ze met dezelfde vraag in de winkel kwamen.

Personalisatie op basis van jouw account gegevens en zoek-, surf- en aankoopgeschiedenis bij NewGate Brands

Als we weten wie je bent (dan zie je bovenaan op de homepage je naam), kunnen we de winkel voor jou nog persoonlijker maken. Net als in je favoriete fysieke winkel. De winkelbediende kent je en kan op basis van je vorige aankopen en interesses goede aanbevelingen doen.

Net als die winkelbediende doen ook wij aanbevelingen. We kijken naar wat je eerder bij ons zocht of kocht, wat er op je verlanglijst staat en welke interesses je toonde door bepaalde artikelen te bekijken in onze winkel. Wij doen dat op basis van jouw surf-, zoek- en aankoopgedrag. We kijken daarbij niet langer dan twee jaar terug. Deze gegevens verzamelen we op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het unieke nummer dat gekoppeld is aan het mobiele apparaat waarmee je surft.

Wat we niet doen is deze gegevens gebruiken om jou bij je bezoek aan NewGate Brands en/of een van haar handelsnamen andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Het kan wel voorkomen dat als je ons opnieuw bezoekt we de prijs van sommige producten inmiddels hebben aangepast en dat prijzen tussen landen verschillen.

Wij hebben een belang bij het toepassen van deze personalisatie, namelijk om jouw leven makkelijker en onze winkel beter te maken. Je vindt sneller wat je zoekt en wordt niet gestoord met artikelen en categorieën die niet relevant voor je zijn. Als je gepersonaliseerde aanbevelingen niet op prijs stelt, kun je ze uitzetten in je account.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Zelf ingestelde voorkeuren

Op verschillende plekken kun je zelf je voorkeuren bij ons aangeven. Zo kun je bijvoorbeeld ergens van op de hoogte gehouden willen worden of artikelen op je verlanglijstje zetten. Ook als er een nieuwe release uitkomt kun je daar vooraf alvast op intekenen. Deze voorkeuren kun je te allen tijde zelf uitzetten.

Journalistieke verwerkingen

NewGate Brands kan voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats door middel van publicatie in onze programma’s, social media kanalen en op onze websites. NewGate Brands zal deze publicaties veelal voor onbepaalde tijd beschikbaar houden. Indien je deelneemt aan programma’s van NewGate Brands of haar handelsnamen en verbonden websites, geldt dit ook voor de door jou in dit kader beschikbaar gestelde gegevens. Bij de verwerking voor journalistieke doeleinden kan NewGate Brands, indien nodig, ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken.

Voor journalistieke verwerkingen geldt onder de AVG een bijzonder regime. Niet alle verplichtingen van de AVG zijn daarop van toepassing.

Voor zover de verplichtingen van de AVG daarop wel van toepassing zijn, zal NewGate Brands deze uiteraard ook naleven. Dat betekent onder meer dat NewGate Brands duidelijk zal vaststellen voor welk journalistiek doel de gegevens verwerkt worden, de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor dat doel en de gegevens op passende wijze zal beveiligen.

Foto’s

Indien je een foto instuurt, verwerkt NewGate Brands hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden bewaard totdat de eigenaar van deze gegevens een verzoek voor verwijdering indient. 

Nieuwsbrieven

Indien je je aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of push notificaties van NewGate Brands of een van haar handelsnamen accepteert, kan NewGate Brands de volgende gegevens verwerken:

 • E-mailadres
 • Apparaat-id’s of andere unieke identificaties

Door aanmelding voor nieuwsbrieven en/of het activeren van push notificaties geeft u NewGate Brands toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang je de nieuwbrief en/of push notificaties wilt ontvangen. Wanneer je je afmeldt voor deze dienst(en) zullen uw persoonsgegevens binnen twee (2) werkdagen worden vernietigd. NewGate Brands biedt je bij iedere communicatie de mogelijkheid om je af te melden. Met het activeren van de push notificaties verkrijgt NewGate Brands geen gegevens die te herleiden zijn naar een individuele gebruiker. Deze gegevens zijn ook niet beschikbaar bij een inzageverzoek. Push notificaties kunnen te allen tijde door de gebruiker zelf worden ge(de)activeerd. 

In je brievenbus

In sommige gevallen kan je van ons een brief of pakketje ontvangen waarmee we onze waardering voor jou als klant willen laten zien. We gaan terughoudend om met het sturen van post: je ontvangt alleen een brief of pakketje in speciale gevallen. Hierbij kunnen we op basis van je aankopen en bezoekgeschiedenis of je klantcontact met ons beslissen of jij een brief of pakketje krijgt. Als je geen post van ons wil ontvangen, kan je daartegen bezwaar maken. Zie daarvoor ‘Jouw rechten’.

Contact met NewGate Brands

NewGate Brands heeft een gerechtvaardigd belang bij het communiceren met haar publiek en het ontvangen van feedback over haar programma’s, diensten en websites. NewGate Brands biedt je dan ook graag de gelegenheid om deze feedback te geven dan wel om anderszins met NewGate Brands en haar handelsnamen te communiceren. Hiervoor verwerkt NewGate Brands noodzakelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NewGate Brands bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens die u via het contactformulier aan NewGate Brands en/of haar handelsnamen heeft verstrekt worden tot maximaal één (1) jaar na het laatste contact bewaard.

NewGate Brands kan telefoongesprekken, die binnenkomen op het algemene telefoonnummer van NewGate Brands en/of haar handelsnamen, opnemen voor veiligheids- en trainingsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden maximaal vier (4) weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident waardoor een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is.

Sollicitatie

Door het versturen van een sollicitatieformulier, via de website van NewGate Brands en/of van haar handelsnamen, geeft u toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens die in uw brief, cv en/of digitaal sollicitatieformulier staan. Dit zijn onder andere:

 • Uw naam
 • Uw NAW-gegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw Curriculum Vitaea

NewGate Brands bewaart de gegevens niet langer dan vier (4) weken, tenzij de sollicitant op het sollicitatieformulier heeft aangegeven dat NewGate Brands de gegevens twaalf (12) maanden mag bewaren. Het doel van deze verlengde bewaartermijn is dat NewGate Brands de sollicitant eventueel kan benaderen voor een andere passende vacature bij NewGate Brands.

Coockiesbeleid

NewGate Brands heeft een gerechtvaardigd belang bij het optimaal afstemmen van haar websites, apps en/of overige diensten op uw wensen en behoeften. Hiertoe maakt NewGate Brands gebruik van cookies. Deze cookies zijn veilig. NewGate Brands vindt het van belang dat je weet welke cookies zij op haar websites en apps inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door NewGate Brands en haar handelsnamen en over hoe u uw cookie-instellingen aan kunt passen, verwijzen wij u naar het cookiebeleid van NewGate Brands.

Gegevens uit klantonderzoeken

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we je gegevens (klant ID en e-mailadres) gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Deze onderzoeken kunnen wij ook door derden laten uitvoeren. Op deze manier help je onze winkel nog beter te worden. Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. Jij beslist zelf of je mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang jouw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar jou herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Analyse

Wij analyseren inzichten uit klant- en marktonderzoek en klik- en koopgedrag om inzicht in onze klanten en hun gebruik van onze diensten te verkrijgen.

Gegevens voor reviews & vraag- en antwoord

We zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Want reviews helpen om te vinden wat je zoekt. Als je een review schrijft, kies jij of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Je kunt ook een alias gebruiken. Ook kun je aangeven of wij over je review contact met je mogen opnemen. Wij plaatsen reviews alleen met jouw toestemming. Omdat reviews waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat jij van ons vraagt de review te verwijderen of tot het moment dat de review door ons wordt verwijderd op grond van de reviewvoorwaarden.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Wanneer je onze websites bezoekt, bent je niet verplicht je persoonsgegevens met ons te delen. Let wel dat sommige communicatie, faciliteiten en/of diensten die wij verlenen mogelijk niet goed werken of niet kunnen worden verleend indien je bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt. Wanneer je onze website bezoekt, met ons communiceert of op andere wijze er tussen jou en ons interactie plaatsvindt, zullen wij je erop attenderen welke informatie wij van je nodig hebben en wat de mogelijke gevolgen zijn indien je deze informatie niet met ons deelt.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij eveneens gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners.

Verstrekking van gegevens aan derden

NewGate Brands deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NewGate Brands blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt NewGate Brands jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
 • het ondersteunen bij onze klantenservice;
 • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus;
 • het ondersteunen bij het faciliteren van telefonisch contact tussen jou en zakelijke verkooppartners.

Doorgifte buiten de EER

Indien informatie wordt doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) aan een gelieerde partij of leverancier, en naar een land waar tevens geen adequaatheidsbesluit van de EU Commissie bestaat draagt NewGate Brands er zorg voor dat passende en geschikte waarborgen zijn genomen zoals door het sluiten van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de EU Commissie zijn vastgesteld, een Privacy Shield certificering of de bindende bedrijfsvoorschriften van de verwerker.

Externe dienstverleners (verwerkers)

Ten behoeve van het verlenen van bepaalde diensten kan NewGate Brands gebruik maken van derden. Daarbij blijft NewGate Brands verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze externe dienstverleners werken volgens onze instructies en NewGate Brands heeft met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze externe dienstverleners zijn verplicht de gegevens adequaat te beveiligen.

NewGate Brands maakt gebruik van de volgende derden-dienstverleners:

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt NewGate Brands gebruik van MailerLite.
 • Voor het verwerken van betalingen maakt NewGate Brands gebruik van …..

Distributie- en logistieke partners

Om jouw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met distributiepartners. Deze partijen ontvangen jouw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres om te zorgen dat ze jouw pakketje op de juiste manier kunnen verwerken.

Ook werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

Social Media

NewGate Brands en/of haar handelsnamen zijn actief op diverse social media. Wij heeft onder meer accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en Pinterest. Via deze accounts kun je reageren op berichten die NewGate Brands en/of haar handelsnamen publiceert. NewGate Brands en/of haar handelsnamen verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt NewGate Brands en/of haar handelsnamen generieke informatie, zoals het aantal reacties, om het bereik van NewGate Brands en/of haar handelsnamen te analyseren en haar aanbod te verbeteren.

Jouw Rechten

Je kunt op elk moment een verzoek tot inzage (en kopie) van persoonsgegevens die NewGate Brands en/of haar handelsnamen van je verwerkt heeft indienen door het sturen van een e-mail naar [email protected] Daarnaast kun je NewGate Brands en/of haar handelsnamen verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Bij persoonsgegevens die je ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met je aan te gaan of op basis van jouw toestemming, heb je het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat je dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

In bepaalde omstandigheden heb je eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door ons en kun je ons vragen het gebruik van je persoonsgegevens te beperken en deze te verwijderen. Ook kun je, daar waar je NewGate Brands en/of haar handelsnamen toestemming heeft verleend je persoonsgegevens te verwerken, deze toestemming op ieder moment intrekken.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt voor journalistieke doeleinden. Verder kunnen wij je persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met jou. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Ook is het mogelijk dat indien je jouw toestemming intrekt, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken.

Als je deze rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen per email via [email protected]

Ter controle van jouw identiteit (bij het doen van een verzoek) kan NewGate Brands en/of haar handelsnamen je vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs waarbij jouw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je van mening bent dat NewGate Brands niet correct is omgegaan met jouw persoonsgegevens en je er zelf met NewGate Brands niet bent uitgekomen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere websites

De websites van NewGate Brands kunnen (hyper)links (waaronder in banners en social media content) bevatten waarmee je de website van NewGate Brands en/of haar handelsnamen verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. NewGate Brands en/of haar handelsnamen heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt; op dergelijke websites is dit Privacy Reglement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van NewGate Brands en/of haar handelsnamen zijn verkregen. NewGate Brands en/of haar handelsnamen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement is voor het laatst aangepast op 10 juni 2020. NewGate Brands en/of haar handelsnamen behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop NewGate Brands en/of haar handelsnamen uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt NewGate Brands en/of haar handelsnamen dit op haar Websites.

Sitebezoek & reageren op de blog

Je browser-fingerprint wordt vastgelegd om jouw cookie-voorkeuren op te kunnen slaan. Reageer je op een artikel, dan vragen we aanvullend om je e-mailadres en naam en slaan we je IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

Slot

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via [email protected]